Uncategorized

Record-breaking 2017 Brought Bitcoin, Altcoins Drastically Increased Mainstream Acceptance

CoinCenter’s Agrawal: 2017 was the year in which Bitcoin and cryptocurrencies went mainstream. As non-profit cryptocurrency research institution CoinCenter’s Neeraj K. Agrawal wrote, 2017 was the year in which Bitcoin and cryptocurrencies went mainstream. Wall Street Numerous major financial institutions have integrated support for Bitcoin, with elite investment banks like Goldman Sachs contemplating the creation of Bitcoin trading desks in 2018. The Chicago Board Options Exchange (Cboe) and CME Group,

Smartfvat - SVA : Review và hướng dẫn đầu tư SVA : Nên đầu tư

TRỢ LÝ ẢO THÔNG MINH TƯƠNG LAI – SMARTFVA – đến từ một tập đoàn Ấn Độ và Mỹ phát triển được xếp vị trí thứ 12 trong 50 tập đoàn công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới COLAN INFOTECH đã hình thành phát triển 22 năm qua. COLAN INFOTECH đã cho ra đời hơn 500 APP ứng dụng được chạy trên nền tảng IOS, ANDROI, LINUX… và là đối tác cung